Ale jeja, jaja pl gry – studia BHP Bydgoszcz
No Data

Czynniki warunkujące jakość przechowywanych nasion

Post by relatedRelated post

Dobry efekt przechowywania nasion zależy nie tylko od genetycznie uwarunkowanej długości ich życia, lecz także od początkowej żywotności nasion. Pod tym terminem należy rozumieć żywotność nasion i ich biologiczną wartość w okresie przyjęcia nasion do magazynów i spichrzów. Wstępna, czyli początkowa żywotność nasion, zależy także od pogody w okresie formowania, dojrzewania i zbioru nasion; bywają więc dobre i złe sezony dla początkowej żywotności nasion. Jakość początkowa nasion zależy również od technologii zbioru i wstępnego przygotowania ich do magazynowania. Nasiona o obniżonej żywotności starzeją się i psują szybciej niż nasiona o dużej początkowej żywotności Nasiona takie stają się też ogniskami infekcji. Do długoterminowego więc przechowywania należy przeznaczać nasiona zdrowe, dorodne, wyrównane i o maksymalnej żywotności; są one bowiem bardziej odporne na zakażenia grzybami i bakteriami niż nasiona chore i niewykształcone. Nasiona zebrane w fazach dojrzałości przedmlecznej i mlecznej gorzej się przechowują od nasion zebranych w fazach dojrzałości woskowej i pełnej, jakkolwiek mogą stanowić pełnowartościowy materiał siewny. Na wysoką jakość przechowywanych nasion mają wyraźny wpływ: fizyczne cechy nasion, wilgotność i temperatura nasion oraz środowiska, zanieczyszczenia masy nasiennej oraz warunki magazynowe.

Pozostałe artykuły związane z nauką:

Czynniki warunkujące jakość przechowywanych nasion
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
About