Ale jeja, jaja pl gry – studia BHP Bydgoszcz
No Data

Dzialania ochronne i profilaktyczne

Post by relatedRelated post

Jest to całokształt poczynań związanych z właściwym wyborem gęsi przeznaczonych, do produkcji, odpowiednią lokalizacją fermy, jak również zorganizowaniem ochrony zoohigienicznej oraz właściwego utrzymania i żywienia gęsi począwszy od jednodniówki. Zgodnie z przepisami weterynaryjnymi należy zachować p a- sy ochronne oraz odpowiednią izolację przestrzenną. W obiektach położonych w okręgach przemysłowych nie powinno się lokalizować dużych ferm drobiu. Miernikiem zachowania odpowiednich odległości powinny być: wielkość obsady budynku, pochodzenie gęsi, rodzaj budowy, profil produkcji oraz system chowu. Do poczynań ochronnych w dużym obiekcie reprodukcyjnym zalicza się ogrodzenie całego terenu z wydzieleniem sektorów produkcji, ścisła izolacją młodzieży od gęsi dorosłych, zorganizowanie punktów sanitarnych i mycia poj-azdów mechanicznych, odpowiednie usytuowanie pomieszczeń higienicznych dla załogi. Przy zasiedlaniu budynków drobiem należy zwracać uwagę, aby wszystkie pisklęta pochodziły z tego samego źródła. Przestrzeganie zasad i kontrola środowiska przez lekarzy weterynarii musi być ciągła.

Pozostałe artykuły związane z nauką:

Dzialania ochronne i profilaktyczne
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
About