Ale jeja, jaja pl gry – studia BHP Bydgoszcz
No Data

Historia Indii

Historia Indii

Post by relatedRelated post

W końcowym okresie istnienia cywilizacji Indusu zaznaczyła się obecność ludów napływowych (Dasowie). Około 1500?1200 p.n.e. do Pendżabu, a następnie dalej na wschód napłynęły kolejne fale ludności pasterskiej, zw. Arjami. Przyniosła ona własny system rel., wyrażony w hymnach zawierających objawienie Boga, kanon modlitw i obrzędów niezbędnych do składania ofiar oraz wizję człowieka i świata, które później stały się tematem Rygwedy, najstarszego zabytku literatury indoaryjskiej. Plemiona te przyniosły do I. także podział społ. na wojowników, kapłanów i lud, który z czasem przekształcił się w system 4 warn (warna). Pierwsze twory państw. oraz formy władzy monarszej ukształtowały się prawdopodobnie w IX?VII w. p.n.e. w dorzeczu Jamuny i Gangesu. Dominującą pozycję w społeczeństwie zajmowali bramini pełniący rolę kapłanów kultu ofiarnego. W VII?IV w. p.n.e. uformowały się podstawy światopoglądu indyjskiego, koncepcje brahmana i atmana; wraz z tą ewolucją rozwijał się hinduizm, w którym ukształtowały się podstawy duchowe cywilizacji indyjskiej. Okres VII?II w. p.n.e., zw. epoką klas., charakteryzował się różnorodnymi postawami rel. związanymi z pojawieniem się Buddy, twórcy buddyzmu, i Wardhamany Mahawiry, reformatora dźinizmu. Buddyzm jako doktryna rel. odrzucająca podziały społ. wkrótce stał się religią konkurencyjną wobec hinduizmu, a w następnych wiekach rozszerzył się na obszarach pd.-wsch., wsch. i środk. Azji. Stworzony ok. VIII w. p.n.e. system rel.-etyczny zw. dźinizmem, zreformowany w VI w. p.n.e., był reakcją na dominującą pozycję braminów i sformalizowaną liturgię wczesnego hinduizmu. W tym samym okresie uformowały się 2 podstawowe nurty hinduizmu: wisznuizm i śiwaizm.

………
– Obiegi wodne i parowe w kotłowniach. Poradnik projektanta – Żarski
– Węzły cieplne w miejskich systemach ciepłowniczych. Poradnik
– hologram kolekcjonerski els
– hologramy legitymacja studencka
– jak odkleić hologram z legitymacji
– naklejki legitymacja studencka
– certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika
– nauka gry na flecie poznań
– iso 50001 szkolenie kraków
– izolator przepływów zwrotnych

Pozostałe artykuły związane z nauką:

Historia Indii
1 vote, 5.00 avg. rating (63% score)
About