Ale jeja, jaja pl gry – studia BHP Bydgoszcz
No Data

Hiszpania rok 1700

Hiszpania rok 1700

Post by relatedRelated post

W 1700 wygasła hiszp. linia Habsburgów, a H. stała się obiektem rywalizacji mocarstw eur.; hiszp. wojna sukcesyjna 1701?14 zakończyła się objęciem tronu przez Filipa V z dyn. Burbonów. Do końca XVIII w. H. pozostawała w kręgu polit., kulturalnych i rel. wpływów francuskich. Za panowania Karola III (1759?88) usunięto z H. jezuitów i skonfiskowano ich dobra (1767). Podczas rewolucji fr. w H. znalazło schronienie ok. 6?8 tys. fr. księży. Od 1807 H. znalazła się pod faktyczną okupacją Francji; 1808 ces. Napoleon I zmusił Karola IV i jego syna, Ferdynanda VII, do abdykacji, wyznaczając na tron H. swego brata, Józefa Bonapartego; na mocy konstytucji 1812, powstałej pod wpływem fr. Deklaracji praw człowieka i obywatela, zniesiono inkwizycję i zamknięto większość klasztorów, rozpoczęto reformy oświaty i administracji na wzór francuski. Po upadku Napoleona I i wyparciu Francuzów z H. na tron hiszp. powrócił Ferdynand VII (1814), który unieważnił konstytucję, przywrócił rządy absolutne oraz dawny porządek kośc. (inkwizycja, przywileje dla duchowieństwa, restytucja klasztorów). Liberalna rewolucja 1820?23, wymierzona przeciw absolutyzmowi i Kościołowi katol., zmusiła króla do uznania konstytucji z 1812, została jednak stłumiona przez wojska fr., interweniujące na polecenie Świętego Przymierza; Kościół katol. w H. odzyskał dawną uprzywilejowaną pozycję. W latach 1808?24 większość kolonii w Ameryce Środk. i Pd. zdołała wyzwolić się spod hiszp. panowania.

………
– walidacja metod analitycznych
– szkolenia iso 22000
– Fotoprzekaźnik Sick
– wzorcowanie suwmiarek
– Rysunek Techniczny Maszynowy i Komputerowy Zapis Konstrukcji
– pomoc medyczna helper rozmówki
– Badania i pomiary w elektroenergetyce Orlik
– Vademecum elektryka Poradnik elektryka
– hologram els poznań
– hologram na els

Pozostałe artykuły związane z nauką:

Hiszpania rok 1700
1 vote, 9.00 avg. rating (83% score)
About