Ale jeja, jaja pl gry – studia BHP Bydgoszcz
No Data

Mechanizm oceny podobieństwa

Mechanizm oceny podobieństwa

Post by relatedRelated post

Ocena podobieństwa w zakresie poszczególnych cech nie zawsze jest wystarczająca. Często badacz interesuje się nie tym, jak ludzie porównują swoje przekonania czy osiągnięcia zawodowe, ale tym, jak formułują oni sądy o podobieństwie globalnym, jak oceniają łączne podobieństwo typu ,,ja – inni”.

Sprawa ta jest ważna, ponieważ od globalnego wskaźnika podobieństwa może zależeć dobór przyjaciół, współpracowników czy doradców.

Część psychologów przyjmuje, że wskaźnikiem globalnym jest. proporcja sądów podobnych, występujących w opisie osób. Taki pogląd budzi zastrzeżenia. Przypuszczam, iż wskaźnik ten powinien być bardziej skomplikowany. Oceniając podobieństwo jednostka prawdopodobnie uwzględnia również wagę sądów co innego bowiem dostrzec podobieństwo w zakresie sądów centralnych, dotyczących inteligencji czy poglądów, a co innego mieć identyczne osiągnięcia w grze sporrtowej. Te ostatnie są z reguły mało istotne i wywierają nie-wielki wpływ na sądy o podobieństwie globalnym.

Gdyby udało się ustalić mechanizm oceny tego podobieństwa, to byłby to znaczny krok naprzód. Chociaż nie można wykluczyć tezy, że część ludzi w ogóle nie formułuje tego typu sądów porównawczych. Oceniają oni atrakcyjność partnera na podstawie porównań dotyczących poszczególnych cech osobistych lub ich wiązek.

Pozostałe artykuły związane z nauką:

Mechanizm oceny podobieństwa
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
About