Ale jeja, jaja pl gry – studia BHP Bydgoszcz
No Data

Natężenie oddychania

Post by relatedRelated post

Natężenie oddychania organów roślinnych zależy w dużej mierze od ilości i jakości substratu oddechowego; dlatego tćż nasiona o różnym składzie chemicznym, lecz będące w jednakowych warunkach, oddychają z różną intensywnością. Pod względem intensywności oddychania wszystkie nasiona można najogólniej podzielić na dwie grupy: nasiona oleiste, które oddychają bardzo intensywnie, a ich współczynnik oddechowy jest mniejszy od jedności i na nasiona węglowodanowe, które oddychają mniej intensywnie, a ich współczynnik oddechowy jest zbliżony do jedności. Nie wymienione w tym podziale nasiona białkowe zalicza się do pierwszej lub drugiej grupy, zależnie od ilości nagromadzonych i wykorzystywanych w procesie oddychania węglowodanów lub tłuszczów. Ten podział nasion na dwie grupy według natężenia ich oddychania ma podwójne uzasadnienie. Po pierwsze, osie zarodkowe nasion oleistych charakteryzuje z reguły większa zawartość wody niż zarodki nasion węglowodanowych. Dla ziarna i nasion motylkowatych wilgotność krytyczna wynosi 14?15,5%, dla nasion oleistych zaś ? zaledwie 8?9%. Przy tej samej zawartości wody nasiona oleiste oddychają znacznie intensywniej niż np. ziarno zbóż, ponieważ procentowa zawartość wody w osi zarodkowej tych nasion jest znacznie większa.

Pozostałe artykuły związane z nauką:

Natężenie oddychania
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
About