Ale jeja, jaja pl gry – studia BHP Bydgoszcz
No Data

Ochrona gesi przed zakazeniem

Post by relatedRelated post

Ochrona gęsi przed zakażeniem będzie skuteczna wtedy, gdy oddzieli się ptaki młode od dorosłych oraz od innych gatunków drobiu. Odkazi się pomieszczenia i wybiegi, które będą w czasie utrzymywania tam ptaków na bieżąco dezynfekowane. Wybieg ma być na terenie suchym, przepuszczalnym, odpowiednio osłoniętym. Do zakażenia chorobami może dojść przez siewców oraz przez mechaniczne przenoszenie. Przypadkowym pośrednim prze- nosicielem chorób zakaźnych i inwazyjnych może być człowiek, zwierzęta, dzikie ptaki, owady, pył niesiony silnymi podmuchami wiatru, środki lokomocji, worki do paszy, klatki po drobiu oraz przepływający przez teren strumyk. Najniebezpieczniejszym pośrednim przenosicielem chorób jest człowiek. Przy każdym wejściu na teren fermy trzeba więc poddać się dokładnemu odkażaniu. W celu zwiększenia dochodowości tuczu zaleca się obecnie chów kacząt i gęsi w następujących po sobie cyklach w jednym pomieszczeniu; trzeba wskazać na pewne nieprawidłowości tego systemu. Ujemne skutki wychowu kaczek i gęsi w tych samych pomieszczeniach polegają na niebezpieczeństwie przenoszenia chorób z jednego gatunku ptaków na drugi, pasażowaniu, a tym samym uzjad- liwianiu czynników chorobotwórczych dla gęsi i kaczek. Wiąże się to też z niebezpieczeństwem powstawania zoonoz, chorób niebezpiecznych dla ludzi, zwiększenia z konieczności nakładów na paszę, dodatkowe prace, środki lecznicze i dezynfekcyjne.

Pozostałe artykuły związane z nauką:

Ochrona gesi przed zakazeniem
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
About